Skip to main content
Temadag inden for ledelse, HR, jura og strategi

Inspirationsdage

Inspirationsdage

Inspirationsdage er dagene til dig der er nysgerrig på eller savner ny inspiration inden for HR, ledelse eller strategi.

Inspirationsdage er ikke et fuldt kursus inden for et helt emne f.eks. konflikthåndtering men dagen giver dig et godt indblik i et konkret emne og vi medbringer modeller, cases og opgaver med så du får god inspiration med dig hjem.

Dagene er struktureret således at du får rigtig god lejlighed til diskutere de pågældende emner med de øvrige deltagere. Vi lægger som altid vægt på praktiske eksempler og at du får et konkret udbytte med fra dagen.

Dertil serveredes der dagen igennem dejlig forplejning af Hotel Aahøj.

Bliv ringet op

Du får 30 minutters gratis sparring, første gang vi taler sammen. Indtast dine oplysninger og bliv ringet op.


  Forandringsledelse og kultur

  Inspirationsdagen om forandring og kultur er udformet til både nye og erfarne ledere, der ønsker inspiration til håndtering af kultur og forandringer. Dagen vægter den praktiske tilgang med en blanding af inspirerende oplæg, dialog og reflektionsøvelser. Deltagerne vil tilegne sig viden om kulturens betydning, lederens indflydelse på forandringsprocesser, og effektiv kommunikation af forandringer. Ligeledes vil dagen give indsigt i, hvordan man bedst håndterer modstand mod forandring.

  Kommunikation og konflikthåndtering

  Inspirationsdagen tilbyder praktiske værktøjer til bedre kommunikation og konflikthåndtering for både nye og rutinerede ledere. Der fokuseres på den praktiske tilgang med inspirerende oplæg og refleksionsøvelser. Deltagerne vil lære at identificere og håndtere konflikter og bruge dem som et positivt bidrag til samarbejde i virksomheden samt kommunikere konstruktivt og effektivt.

  Medarbejderudvikling

  Inspirationsdagen med fokus på medarbejderudvikling er rettet mod både nye og rutinerede ledere, der ønsker at få praktiske værktøjer til at arbejde struktureret og målrettet med udvikling af medarbejdere. Dagen kombinerer teori og praksis gennem inspirerende oplæg, dialog og refleksionsøvelser. Deltagerne vil lære at bruge medarbejderudvikling til at motivere deres ansatte samt at anvende konkrete modeller og tilgange til at systematisere deres medarbejderudvikling.

  Motivation og trivsel

  Inspirationsdagen om motivation og trivsel er designet til både nye og mere rutinerede ledere, som ønsker at opnå effektivitet gennem et øget fokus på motivation og trivsel. Dagen har stor vægt på den praktiske tilgang, hvor der veksles mellem inspirerende oplæg, dialog og reflektionsøvelser. Deltagerne vil lære at identificere motivationsfaktorer, at anvende motivationsmetoder, der øger trivsel, og forstå, hvordan klare forventninger, retningslinjer og rammer kan styrke medarbejdernes effektivitet.

  Planlægning og prioritering

  Inspirationsdagen planlægning og prioritering henvender sig til både nye og erfarne ledere, der ønsker inspiration til at forbedre deres tidsstyring. Dagen lægger stor vægt på en praktisk tilgang med inspirerende oplæg, dialog og refleksionsøvelser. Deltagerne vil lære at planlægge og prioritere deres tid effektivt for at kunne tackle de daglige ledelsesopgaver.

  Professionel rekruttering

  Inspirationsdagen professionel rekruttering er tilrettelagt til både nye og erfarne ledere, der ønsker at forbedre deres rekrutteringsstrategier. Dagen prioriterer en praktisk tilgang gennem inspirerende oplæg, dialog og refleksionsøvelser. Deltagerne vil lære at analysere behovet for rekruttering, identificere kritiske jobfaktorer og oprette et effektivt jobopslag.