Skip to main content
Mennesker på arbejdspladsen

HR og Jura

Klar til at lære mere om HR og Jura?

Arbejder du med HR og ansættelsesforhold? Har du oplevet, hvor svært det ofte kan være at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert at gøre i forskellige situationer? Både i forhold til gældende regler, men også i forhold til, hvad der tjener din virksomhed bedst?

Så er kurset ”HR og Jura” noget for dig.

Læs mere om kurset og vores samarbejde med HjulmandKaptain ved at klikke her.

Hvad tilbyder kurset?

PÅ KURSET har vi samlet de mest anvendte regler inden for HR samt en masse væsentlig viden om medarbejderes ansættelsesforhold og HR i praksis.

Ved at deltage i kurset ”HR og Jura” får du indsigt i, hvordan du arbejder med HR uden at overtræde lovregler. Med fra kurset tager du en mængde ny HR-viden samt et godt overblik over de gældende regler i forhold til ansættelsesområdet.

Der er tale om praksisnær undervisning, hvor der tages udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og relevante opgaver, som du kan møde i arbejdet med HR.

Hvem er kurset relevant for?

Kurset er relevant for medarbejdere eller selvstændige, som gerne vil have en dybere forståelse af god og professionel håndtering af HR-opgaverne samt godt indblik i teori og jura, der kan understøtte HR-arbejdet i virksomheden.

Din baggrund kan f.eks. være PA, ejerleder, kontorassistent, HR-medarbejder, bogholder eller lignende. Fælles for alle på kurset er, at det er mennesker, der arbejder med HR.

Mål

Målet med kurset er, at du efter de 7 moduler har fået en god viden og masser af inspiration til alle HR-arbejdets faser, at du har fået afprøvet nogle af de teorier og modeller, der kan understøtte din virksomheds HR-strategi, og sidst men ikke mindst får du et godt netværk med andre HR-professionelle.

Dit udbytte af kurset

Efter endt kursus vil du i høj grad kunne arbejde proaktivt og forretningsorienteret med HR-opgaverne i din virksomhed.

Du vil bl.a. blive klædt godt på til at arbejde med:

• En HR-strategi,der understøtter virksomhedens strategi
• Professionel rekruttering
• Samtale og interview teknik
• On- og offboarding
• Fastholdelse og tiltrækningsstrategi
• Trivsel og arbejdsmiljø
• Datahåndtering

Det er praktisk anvendeligt og implementeringsklar viden om HR og jura, vi arbejder med. Derfor vil der forekomme arbejde med relevante HR-projekter i din egen virksomhed mellem modulerne.

Tidspunkt og sted

Kurset forløber over 7 kursusdage:

 1. modul: 29. februar
 2. modul: 7. marts
 3. modul: 19. marts
 4. modul: 4. april
 5. modul: 18. april
 6. modul: 2. maj
 7. modul: 16. maj

Kursusdagene vil være fra kl. 9.00 – 16.00, og kurserne afholdes hos HjulmandKaptain i Aalborg, beliggende Østre Havnegade 12,5.sal, 9000 Aalborg. Der er parkeringsfaciliteter tilgængelige.

Pris

Kursuspakken inkluderer:

• 7 kursusdage
• Kursusmaterialer
• Kursusforplejning
• Løbende sparring på egne problemstillinger i hele perioden
• Medlemskab af HjulmandKaptain HR-akademi (netværk)

Pris: 24.500kr ekskl. moms

De 7 moduler

på kurset

“HR og Jura”

Modul 1 – HR-Afdelingens opgave

I modul 1 lærer du om:

 • HR-filosofi
 • Analyse af din HR-funktion
 • Plan for fremtiden
 • Juridisk overblik, herunder overenskomster og typiske faldgrupper inden for personalejura

Modul 2 – HR-Strategi

I modul 2 lærer du om:

 • Personalepolitikker
 • Arbejdsmarkedets parter
 • Kontrakter
 • GDPR
 • Personalehåndbog
 • Fastlæggelse af virksomhedens medarbejderbehov

Modul 3 – Tiltrækning og rekruttering

I modul 3 lærer du om:

 • Branding og Storytelling
 • Jobbeskrivelse
 • Ansøgerprofil
 • Stillingsopslaget
 • Rekrutteringssystemer
 • Håndtering af ansøgninger

Modul 4 – Tiltrækning og rekruttering

I modul 4 lærer du om:

 • Samtaler og dybdeinterview
 • Ansættelsessamtale
 • Pre-onboarding
 • Onboardning
 • Systemer, der kan understøtte processen

Modul 5 – Fastholdelse og udvikling

I modul 5 lærer du om:

 • Virksomhedskultur
 • Fastholdelse
 • Ansættelsesklausuler
 • MUS
 • Udvikling og uddannelse
 • Ferie og ferieloven
 • Sygdom og barsel

Modul 6 – Trivsel og arbejdsmiljø

I modul 6 lærer du om:

 • APV
 • Trivselsanalyse
 • Konflikter
 • Sygdomshåndtering
 • Advarsler

Modul 7 – Offboarding

I modul 7 lærer du om:

 • Afviklingsforløb
 • Afskedigelse – varslingsregler og opsigelsesbegrundelser
 • Afskedigelsessamtaler – den svære samtale
 • Offboardingsamtaler

Kursusledere og undervisere

Jakob S. Johnsen

Jakob S. Johnsen er advokat og partner ved HjulmandKaptain, hvor han er fagchef for HR-/Ansættelsesret.

Jakob beskæftiger sig primært med arbejds- og ansættelsesret og har gennem mere end 15 år ydet specialiseret rådgivning inden for ansættelsesretten – primært som rådgiver for virksomheder.

Derudover rådgiver Jakob i forbindelse med etablering og drift af whistleblowerordninger.

Jakob har i flere år afholdt seminarer og undervist i ansættelsesret. I sin undervisning lægger Jakob vægt på altid at bidrage med en praktisk vinkel, så de juridiske begreber og regler bliver håndgribelige og implementerbare i HR-arbejdet.

Jakob S. Johnsen er medlem af bestyrelsen i Danske Ansættelses- advokater og har gennemført Danske Advokaters Masteruddannelse i Ansættelsesret-HR.

Nicolai Bo Pedersen

Nicolai Bo Pedersen har mere end 25 års erfaring med HR, ledelse og uddannelse. Gennem hele sin karriere har Nicolai arbejdet med at få medarbejdere til at vokse i deres ansættelse ved hjælp af uddannelse, coaching og opgaveudvikling, horisontalt eller vertikalt. Nicolai har ligeledes solid erfaring med forretningsorienteret HR-management.

Nicolai Bo Pedersen har en BA i økonomi, en erhvervspædagogisk uddannelse, en HDO og er certificeret Coach. Han har bestredet stillinger som f.eks. kursusleder i Dansk Supermarked, Personalechef i Salling Aalborg og Uddannelseschef på Aalborg Handelsskole.

I dag er han selvstændig med virksomheden HR Nord og partner i Færch & Pedersen, der tilbyder freelance HR-support og lederudvikling.

Susanne Færch

Susanne J. Færch har en solid ledelseserfaring inden for Salg og HR. Susanne har en forretningsorienteret tilgang til HR og ledelse med fokus på kundernes behov.

Susanne har mere end 25 års erfaring som leder på flere niveauer og mere end 10 års erfaring med udvikling og gennemførelse af forskellige uddannelses- og udviklingsforløb.

Susanne J. Færch har en erhvervsuddannelse, erhvervspædagogik-uddannelsen, en HDO og en Master i Innovation og kreative processer.

Tidligere har Susanne været ansat som bl.a. salgschef i Magasin du Nord, Kgs. Nytorv, HR-chef i Butler Richard, konsulent ved EUC Nord og er nu selvstændig med virksomheden Færch ledelse og facilitering, samt partner i Færch & Pedersen, der tilbyder strategi- og lederudvikling.

Tilmeldings formular