Undervisning i Strategi, HR & Ledelse

Når din virksomhed arbejder med strategi og ledelse, må du ikke glemme dine medarbejdere.

Hos Færch & Pedersen får du praksisnær undervisning i HR, ledelse og strategi.

Vi uddanner ledere, mellemledere og medarbejdere i at arbejde med aktuelle og relevante problemstillinger indenfor HR og ledelse.

Ledelse handler om mennesker

Det er utrolig vigtigt for os, at du og dine medarbejdere vokser i deres daglige arbejde. Derfor kigger vi helhedsorienteret på din virksomhed, når vi tilrettelægger dit undervisningsforløb.

Vi hjælper dig til at udvikle din forretning i den rigtige retning. Det betaler sig på bundlinjen, når du tager hånd om dine medarbejdere.

Færch & Pedersen er et mangeårigt samarbejde mellem Susanne J. Færch og Nicolai Bo Pedersen.

Både Susanne og Nicolai er uddannet i ledelse og har begge beskæftiget sig med ledelse og strategi de seneste 25 år.

Undervisning, der løfter din virksomhed

Vi tilbyder uddannelsesforløb, som løbende bliver offentliggjort.

  • HR og ledelse
  • Strategi og implementering
  • Rekruttering og onboarding
  • Salg og forretningsudvikling

Du får lov at arbejde med problemstillinger, som fylder i din daglige arbejdsgang.

Lær Færch & Pedersen at kende.

De to ledelseskonsulenter udfolder sig også hver for sig. Her gør de sig bl.a. i ledelsesfacilitering, HR-support og lederudvikling.

Læs mere om Susanne: Færch Ledelse og Facilitering

Læs mere om Nicolai: HRnord

Susanne Jepsen Færch

E: sjf@faerch-lf.dk

T: +45 21 20 47 40

Nicolai Bo Pedersen

E: nicolai@hrnord.dk

T: +45 42 73 13 41