Skip to main content

Aftaler faktureres ved indgåelse

Betalingsfrist er netto 8 dage

Afmeldingsbetingelser:

Ved afmelding op til 4 uger før afholdelse af kursus/ aktivitet refunderes 50 % af kursets/ aktivitetens indbetalte pris.

Ved afmelding senere end 4 uger før kursus/ aktivitet betales det fulde beløb for kurset/ aktiviteten.

Andre omkostninger

Kørsel faktureres efter statens høje takst og med udgangspunkt i konsulentens private bolig

Udgifter til f.eks. bro, færge, overnatning, undervisningsmaterialer o.l. faktureres til kunden

Ved kursusaflysning:

Skulle Færch og Pedersen have en vægtig gyldig grund, f.eks. sygdom eller dødsfald i nærmeste familie, til at aflyse kurset, findes en alternativ afholdelses dato, der passer begge parter.

Er det ikke at finde en ny afholdelses dato returneres det fulde beløb til kunden.